News for Juliol 2013

Taller: futur de les eines d’edificació i les TIC

Aquest arquitecte ha participat, junt amb altres experts europeus, en un taller per tractar la problemàtica de la generació i l’intercanvi d’informació entre els diferents actors/agents de l’edificació (arquitectes, promotors, contractistes, subcontractistes, clients, usuaris, administracions, fabricants, distribuidors…)

Aquest taller forma part d’un projecte de la Comissió Europea (Direcció General d’Empresa i Indústria), anomenat Connect&Construct i gestionat per un consorci liderat per Capgemini. El propòsit del projecte és proposar el 2015 a la Comissió Europea i establir en tota la Unió Europea el 2020 les condicions tècniques i el marc legal necessaris per a un intercanvi adequat d’informació entre qualsevol actor/agent de l’edificació europeu, independentment de les regulacions locals o del software/hardware utilitzat.

Com a resultat d’aquest taller, esperem poder treballar en un equip pilot format per Alfons Civit (territori+arquitectura), una empresa constructora de confiança i un gestor immobiliari també de confiança. Això implica que a partir de la tardor de 2013 totes les nostres feines es realitzaran d’acord amb els criteris que aniran generant-se en el projecte Connect&Construct. Esperem, amb això, grans millores en les fases projectual i d’obra, i una documentació adequada i útil en la fase posterior a l’obra. Això beneficiarà també els nostres clients i les empreses (fabricants, industrials, representants, gestors) amb les que treballem en les tres fases (projecte, obra, vida útil).

Podeu trobar-ne més informació en http://www.connectandconstruct.eu/docs/eBSN_StakeholderWorkshop_MeetingMinutes.pdf

 

La importància de la (bona) certificació energètica

Un bon aïllament en un edifici és primordial per diversos motius. L’eficiència energètica n’és un, però no és pas l’únic. Tristament, fins que no ha aparegut la necessitat d’estalvi d’energia i la limitació d’emissions de CO2 a l’atmosfera, ningú no ho ha tingut en compte.

L’estalvi energètic.

És lògic que un millor aïllament ens ajudarà a reduir el consum d’energia i, per tant, ens permetrà estalviar també en la factura del gas i de l’electricitat. És un bon benefici.

Però un benefici més important consisteix en la reducció d’emissions contaminants a l’atmosfera. Especialment, també (i les certificacions energètiques ho contemplen), la reducció de CO2. Hem de conscienciar-nos que si no aconseguim acomplir els objectius europeus per l’any 2020, el canvi climàtic pot implicar greus desastres naturals i posar en risc l’espècie humana en el planeta. Els nostres fills i néts, doncs, depenen d’una bona aplicació de l’aïllament en els edificis.

El confort.

Els paràmetres de confort humà en un lloc es basen en una proporció adequada de l’intercanvi de calor amb l’entorn, en les seves diferents modalitats (convecció, radiació, contacte). Si, per exemple, engeguem una estufa elèctrica d’infrarojos en un racó, i l’aire que ens envolta està fred, i les parets estan fredes, aquesta estufa ens causarà disconfort. Si utilitzem un climatitzador per escalfar o refredar l’aire interior però les parets continuen a la temperatura exterior, sentirem disconfort. Segons quin sigui el mètode que emprem per climatitzar l’habitatge (en calent o en fred) el resultat seran migranyes, cames inflades, problemes de pell.

La salut.

Problemes de confort poden generar, com acabem d’esmentar, problemes de salut. Igualment, la condensació d’humitat procedent del vapor generat en un ambient càlid en contacte amb un element (especialment façana o sostre) fred es converteix en un hàbitat ideal per als microbis. No és la mala sensació estètica de les “taques de florit” sinó la gravetat de la presència de fongs com, per exemple, l’aspergillus, capaç de causar malalties cròniques en infants (asma, al·lèrgies) i patologies mortals en éssers dèbils (especialment malalts, infants i gent gran) com poden ser malalties càrdio-respiratòries, determinats càncers, infeccions en l’aparell digestiu…

La salut de l’edifici

Els canvis de temperatura afecten els materials de construcció. Dilatacions i retraccions provoquen tensions i, amb eles, apareixen les escletxes primer i les esquerdes més tard. Una esquerda és sobre tot una possibilitat de trencament, però a més també comporta entrada de pols (pol·len, llavors) i de petits insectes (i dels seus excrements que, químicament, poden destruir materials). Un aïllament adequat permet allargar la vida útil de l’edifici, dels seus habitatges i locals.

És per aquests motius que un bon aïllament és important en un edifici. La certificació energètica no és, doncs, un simple document  administratiu per obtenir una etiqueta d’estalvi d’energia, sinó també un indicador del nivell de confort de l’habitatge o de tot l’edifici.

Un bon aïllament no consisteix només en estalviar energia. També estalvia maldecaps als nostres hereus i, sobre tot, aporta millor qualitat de vida per a nosaltres, per a les nostres pertinences i per al propi edifici.

css.php