News for Octubre 2013

Connect & Construct

Connect and Construct és un ambiciós projecte iniciat i finançat per la Comissió Europea a través del seu departament d’Empresa i Indústria, i gestionat per un consorci que lidera la consultoria Capgemini des de la seva delegació en els països Baixos.

El seu objectiu és dotar les petites i mitjanes empreses vinculades (des de qualsevol vessant) amb el món de la construcció, d’una eina telemàtica de treball eficaç. No es tracta només d’un programa informàtic o d’un portal en el núvol; cal també un sistema d’harmonització en els protocols de treball, en els plans educatius, en els criteris de les feines… i això comportarà unes recomanacions que poden convertir-se en legislació europea cap al 2017.

Les activitats realitzades fins ara han consistit en una reunió amb els principals fabricants mundials de software (adreçades a facilitar l’intercanvi de fitxers de diferents formats), i una altra reunió amb diversos experts, representants de petites i mitjanes empreses (enginyeries, arquitectes, constructores…) en la que vàrem plantejar els nostres marcs de treball.

Actualment s’ha creat un portal que ha de permetre a les petites i mitjanes empreses europees treballar “en el núvol” amb un sistema independent de formats i de plataformes. A través d’aquest portal se solucionaran, esperem, els problemes en els intercanvis d’informació (el pes per la grandària dels fitxers, format del software emprat per crear-los i per llegir-los, la capacitat dels nostres gestors de correu electrònic, l’actualització de les versions de treball en cada canvi que els introduïm -i la necessitat de comunicar-ho a la resta de persones implicades-, etc.)

En la primera fase pilot hi participem set persones (una empresa de Portugal, una enginyeria/consultoria grega i una altra de neerlandesa… i un equip interdisciplinar en clúster de quatre professionals, que hem creat a Barcelona.

A poques hores de començar l’experiència pilot, hem de dir que estem contents: la participació (ja en les reunions prèvies) ens pot aportar una major disciplina i qualitat en el treball, una menor dedicació a tasques de “paperassa” o d’adaptació de fitxers, i un gran valor afegit en la nostra feina i en les nostres relacions. A més, la possibilitat d’intervenir en la configuració de les futures directives europees (d’arquitectura, d’enginyeria, de construcció, de gestió immobiliària, d’ensenyaments especialitzats, de materials constructius, d’especificacions tècniques en el mercat…) ens permet prendre’ns ben seriosament les nostres dificultats diàries per cercar-los solucions vàlides per a tots els europeus.

Sens dubte, la creació d’un portal europeu amb un marc de treball que gestioni els intercanvis d’informació és una part important. Una altra part, no menys important, és la manera de treballar. Al llarg dels anys hem treballat amb diversos clients, diversos proveidors i diversos partners; un dels problemes que ens hem trobat és la manca d’una disciplina en un ordre “interior”: l’ús de les eines informàtiques de CAD com si es tractés d’un llapis, o de les d’oficina com si fossin senzilles màquines d’escriure, no només limita greument les possibilitats d’avenç de la persona que les usa, sinó que a més entorpeix l’intercanvi de la informació. Per solucionar aquest aspecte s’intervindrà també en els àmbits de la formació -per exemple, des de l’àmbit universitari, en el que també participem alguns membres de l’equip, com a docents.

Si bé oficialment només hi podem participar amb un projecte, els nostres mètodes de treball seran els mateixos per a la resta de les nostres feines a partir d’ara. Sigui un projecte d’edificació, sigui un senzill certificat, qualsevol dels vostres encàrrecs anirà envoltat igualment de l’aura protectora de les dotze estrelles de la unió europea.

css.php