News for the ‘Featured’ Category

Connect & Construct

Connect and Construct és un ambiciós projecte iniciat i finançat per la Comissió Europea a través del seu departament d’Empresa i Indústria, i gestionat per un consorci que lidera la consultoria Capgemini des de la seva delegació en els països Baixos.

El seu objectiu és dotar les petites i mitjanes empreses vinculades (des de qualsevol vessant) amb el món de la construcció, d’una eina telemàtica de treball eficaç. No es tracta només d’un programa informàtic o d’un portal en el núvol; cal també un sistema d’harmonització en els protocols de treball, en els plans educatius, en els criteris de les feines… i això comportarà unes recomanacions que poden convertir-se en legislació europea cap al 2017.

Les activitats realitzades fins ara han consistit en una reunió amb els principals fabricants mundials de software (adreçades a facilitar l’intercanvi de fitxers de diferents formats), i una altra reunió amb diversos experts, representants de petites i mitjanes empreses (enginyeries, arquitectes, constructores…) en la que vàrem plantejar els nostres marcs de treball.

Actualment s’ha creat un portal que ha de permetre a les petites i mitjanes empreses europees treballar “en el núvol” amb un sistema independent de formats i de plataformes. A través d’aquest portal se solucionaran, esperem, els problemes en els intercanvis d’informació (el pes per la grandària dels fitxers, format del software emprat per crear-los i per llegir-los, la capacitat dels nostres gestors de correu electrònic, l’actualització de les versions de treball en cada canvi que els introduïm -i la necessitat de comunicar-ho a la resta de persones implicades-, etc.)

En la primera fase pilot hi participem set persones (una empresa de Portugal, una enginyeria/consultoria grega i una altra de neerlandesa… i un equip interdisciplinar en clúster de quatre professionals, que hem creat a Barcelona.

A poques hores de començar l’experiència pilot, hem de dir que estem contents: la participació (ja en les reunions prèvies) ens pot aportar una major disciplina i qualitat en el treball, una menor dedicació a tasques de “paperassa” o d’adaptació de fitxers, i un gran valor afegit en la nostra feina i en les nostres relacions. A més, la possibilitat d’intervenir en la configuració de les futures directives europees (d’arquitectura, d’enginyeria, de construcció, de gestió immobiliària, d’ensenyaments especialitzats, de materials constructius, d’especificacions tècniques en el mercat…) ens permet prendre’ns ben seriosament les nostres dificultats diàries per cercar-los solucions vàlides per a tots els europeus.

Sens dubte, la creació d’un portal europeu amb un marc de treball que gestioni els intercanvis d’informació és una part important. Una altra part, no menys important, és la manera de treballar. Al llarg dels anys hem treballat amb diversos clients, diversos proveidors i diversos partners; un dels problemes que ens hem trobat és la manca d’una disciplina en un ordre “interior”: l’ús de les eines informàtiques de CAD com si es tractés d’un llapis, o de les d’oficina com si fossin senzilles màquines d’escriure, no només limita greument les possibilitats d’avenç de la persona que les usa, sinó que a més entorpeix l’intercanvi de la informació. Per solucionar aquest aspecte s’intervindrà també en els àmbits de la formació -per exemple, des de l’àmbit universitari, en el que també participem alguns membres de l’equip, com a docents.

Si bé oficialment només hi podem participar amb un projecte, els nostres mètodes de treball seran els mateixos per a la resta de les nostres feines a partir d’ara. Sigui un projecte d’edificació, sigui un senzill certificat, qualsevol dels vostres encàrrecs anirà envoltat igualment de l’aura protectora de les dotze estrelles de la unió europea.

Taller: futur de les eines d’edificació i les TIC

Aquest arquitecte ha participat, junt amb altres experts europeus, en un taller per tractar la problemàtica de la generació i l’intercanvi d’informació entre els diferents actors/agents de l’edificació (arquitectes, promotors, contractistes, subcontractistes, clients, usuaris, administracions, fabricants, distribuidors…)

Aquest taller forma part d’un projecte de la Comissió Europea (Direcció General d’Empresa i Indústria), anomenat Connect&Construct i gestionat per un consorci liderat per Capgemini. El propòsit del projecte és proposar el 2015 a la Comissió Europea i establir en tota la Unió Europea el 2020 les condicions tècniques i el marc legal necessaris per a un intercanvi adequat d’informació entre qualsevol actor/agent de l’edificació europeu, independentment de les regulacions locals o del software/hardware utilitzat.

Com a resultat d’aquest taller, esperem poder treballar en un equip pilot format per Alfons Civit (territori+arquitectura), una empresa constructora de confiança i un gestor immobiliari també de confiança. Això implica que a partir de la tardor de 2013 totes les nostres feines es realitzaran d’acord amb els criteris que aniran generant-se en el projecte Connect&Construct. Esperem, amb això, grans millores en les fases projectual i d’obra, i una documentació adequada i útil en la fase posterior a l’obra. Això beneficiarà també els nostres clients i les empreses (fabricants, industrials, representants, gestors) amb les que treballem en les tres fases (projecte, obra, vida útil).

Podeu trobar-ne més informació en http://www.connectandconstruct.eu/docs/eBSN_StakeholderWorkshop_MeetingMinutes.pdf

 

La importància de la (bona) certificació energètica

Un bon aïllament en un edifici és primordial per diversos motius. L’eficiència energètica n’és un, però no és pas l’únic. Tristament, fins que no ha aparegut la necessitat d’estalvi d’energia i la limitació d’emissions de CO2 a l’atmosfera, ningú no ho ha tingut en compte.

L’estalvi energètic.

És lògic que un millor aïllament ens ajudarà a reduir el consum d’energia i, per tant, ens permetrà estalviar també en la factura del gas i de l’electricitat. És un bon benefici.

Però un benefici més important consisteix en la reducció d’emissions contaminants a l’atmosfera. Especialment, també (i les certificacions energètiques ho contemplen), la reducció de CO2. Hem de conscienciar-nos que si no aconseguim acomplir els objectius europeus per l’any 2020, el canvi climàtic pot implicar greus desastres naturals i posar en risc l’espècie humana en el planeta. Els nostres fills i néts, doncs, depenen d’una bona aplicació de l’aïllament en els edificis.

El confort.

Els paràmetres de confort humà en un lloc es basen en una proporció adequada de l’intercanvi de calor amb l’entorn, en les seves diferents modalitats (convecció, radiació, contacte). Si, per exemple, engeguem una estufa elèctrica d’infrarojos en un racó, i l’aire que ens envolta està fred, i les parets estan fredes, aquesta estufa ens causarà disconfort. Si utilitzem un climatitzador per escalfar o refredar l’aire interior però les parets continuen a la temperatura exterior, sentirem disconfort. Segons quin sigui el mètode que emprem per climatitzar l’habitatge (en calent o en fred) el resultat seran migranyes, cames inflades, problemes de pell.

La salut.

Problemes de confort poden generar, com acabem d’esmentar, problemes de salut. Igualment, la condensació d’humitat procedent del vapor generat en un ambient càlid en contacte amb un element (especialment façana o sostre) fred es converteix en un hàbitat ideal per als microbis. No és la mala sensació estètica de les “taques de florit” sinó la gravetat de la presència de fongs com, per exemple, l’aspergillus, capaç de causar malalties cròniques en infants (asma, al·lèrgies) i patologies mortals en éssers dèbils (especialment malalts, infants i gent gran) com poden ser malalties càrdio-respiratòries, determinats càncers, infeccions en l’aparell digestiu…

La salut de l’edifici

Els canvis de temperatura afecten els materials de construcció. Dilatacions i retraccions provoquen tensions i, amb eles, apareixen les escletxes primer i les esquerdes més tard. Una esquerda és sobre tot una possibilitat de trencament, però a més també comporta entrada de pols (pol·len, llavors) i de petits insectes (i dels seus excrements que, químicament, poden destruir materials). Un aïllament adequat permet allargar la vida útil de l’edifici, dels seus habitatges i locals.

És per aquests motius que un bon aïllament és important en un edifici. La certificació energètica no és, doncs, un simple document  administratiu per obtenir una etiqueta d’estalvi d’energia, sinó també un indicador del nivell de confort de l’habitatge o de tot l’edifici.

Un bon aïllament no consisteix només en estalviar energia. També estalvia maldecaps als nostres hereus i, sobre tot, aporta millor qualitat de vida per a nosaltres, per a les nostres pertinences i per al propi edifici.

css.php